KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Ing. Peter Svrček – P.S – PROJEKT
Sládkovičova 1222/73
024 01 Kys.Nové Mesto
IČO: 47 830 361
DIČ: 1087071040


Zapísaný v Okresnom úrade Žilina - odbor živnostenského podnikania
číslo živnostenského registra 580-54510

projekcia.svrcek@gmail.com
0904 384 495
Mapa Kysuckého Nového Mesta