ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA (Projekt k územnému konaniu)

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt rodinného domu na mieru vrátane zmien - (situácia, architektúra, statika a prípojky) za cenu katalógového projektu

ČASŤ ARCHITEKTÚRA

VIZUALIZÁCIA OBJEKTU

ČASŤ STATIKA

ČASŤ PRÍPOJKY (PROFESIE)

Platí pre jednotlivé prípojky

Domové rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, kúrenia- cena je individuálna podľa zložitosti projektu a použitej technológie

ČASŤ POSUDKY

Cena za projekt rodinného domu, resp. ostatných druhov a typov projektu (halové objekty, sklady, garáže, a iné) je možne určiť na základe rozsahu a náročnosti daného projektu.